ჩვენ შესახებ ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

1. მედეა ცინცაძე  -  სკოლის კოორდინატორი კლასგარეშე და სკოლის გარეშემუშაობიოს დარგში

2. მზია ბერიძე  -  საინფორმაციო მენეჯერი

3. მერაბ სარიშვილი  -  მნე

4. მზია ფარსენაძე  -  ბუღალტერი

5. მზევინარ იმედაშვილი  -  აიტ მენეჯერი

 

Copyright © 2012 სსიპ ქ.ბათუმის N2 საჯარო სკოლა". All rights reserved.
Created by: GmmStudio