დირექტორი

სახელი      :             მარიზა
გვარი         :            აბაშიძე 
          დირექტორის მოადგილე

სახელი        :                      თამარ
გვარი             :                      ქათამაძე

      დირექტორის მოადგილე

      

სახელი        :                      მირანდა
გვარი             :                      გორგოშიძე            ბუღალტერი

სახელი        :                      მზია
გვარი           :                      ფარსენაძე