პროექტი, ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში,რომლის სათაურია „გახადე ცხოვრება ჯანსაღი და ბედნიერი“, ითვალისწინებს მრავალ აქტივობებს, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტთაგან ერთ-ერთია, ზოგადი განათლების შესახებ კანონშიც აქცენტი კეთდება ჯანსაღად მოაზროვნე და ჯანსაღი ცხოვრების წესით მცხოვრები მოქალაქის აღზრდაზე, სკოლაში თანამშრომლობაზე დაფუძნებული აქტივობების განხორციელებაზე, შესაბამისად, ჩვენი სასკოლო პროექტი „გახადე ცხოვრება ჯანსაღი და ბედნიერი“, ემსახურება ზგემ-ის, ესგ-ის მოთხოვნების განხორციელებასა და ზოგადი განათლების შესახებ კანონის აღსრულებას. 

. სპორტული აქტივობები: ’’იყავი ლამაზი , ჯანმრთელი და ბედნიერი“

აღწერა:ცხრილში დაგეგმილ შეხვედრაზე ტრენერი მასწავლებლის ხელმძღვანელობით  , ვარჯიშობენ მოსწავლეები:......

 

     

  

ამინდი

meteo.gov.ge

გაუზიარეთ

როგორ მოგწონთ ჩვენი საიტი?
  • ხმები: (0%)
  • ხმები: (0%)
  • ხმები: (0%)
სულ ხმა:
პირველი ხმა:
ბოლო ხმა: