ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

dResac rudunebiT ufrTxildeba

mama-papaTagan datovebul sam

RvTaebriv saunjes:

,, mamuls, enasa da sawrwmunoebas..."გაუზიარეთ

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

გამოკითხვა

როგორ მოგწონთ ჩვენი საიტი?

Copyright © 2012 სსიპ ქ.ბათუმის N2 საჯარო სკოლა". All rights reserved.
Created by: GmmStudio